Sağlık Turizmi Hastaları
02 Şubat 2019


Türkiye kamu hastaneleri genel müdürlüğünün 10.01.2018 tarihinde yayınlamış olduğu güncel kamu sağlık hizmetleri satış tarifesinde yer alan ek2a2 sağlık turizmi ve turistin sağlığındaki fiyatlar geçerlidir

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ.pdf