Bölüm Kalite Sorumluları
01 Ekim 2021

KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİMİ

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                           Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

KURUMSAL HİZMETLER

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                          Kurumsal Yapı,Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi              

Sedat DELİKKAYA                                      Acil Durum ve Afet Yönetimi,

Tuğçe AKDEMİR                                            Risk Yönetimi

 İffet Gökçe Bayraktar                                    Eğitim Yönetimi

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Duygu GÖY                                                        Hasta Deneyimi

Duygu GÖY                                                        Hizmete Erişim

Tuğçe AKDEMİR                                               Sağlıklı Çalışma Yaşamı

SAĞLIK HİZMETLERİ

Elif BULUT                                                      Enfeksiyonların Önlenmesi

Nermin ÖZTÜRK                                          Sterilizasyon Hizmetleri

Sibel GÖKALP                                                İlaç Yönetimi

Erkan ADIGÜZEL                                          Radyasyon Güvenliği Sorumlusu (Denetimli Alan)

Ergün ALTINYUVA                                         Protez  Laboratuvarı Hizmetleri (Hizmet Alımı)

DESTEK HİZMETLERİ

Sinan POLAT                                                      Tesis Yönetimi

Tarık SAYLAN                                                     Bilgi Yönetimi

Nermin ÖZTÜRK                                               Dış kaynak Kullanımı, Otelcilik Hizmetleri

Saim AYDIN                                                        Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Nermin ÖZTÜRK                                               Atık Yönetimi

Gözde YAVUZ                                                      Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                             Göstergelerin İzlenmesi, Hizmet Kalite ve Klinik Göstergeler, Gösterge Yönetimi

Elif BULUT                                                           Hizmet Göstergeleri

Hülya UYSAL                                                       Hizmet Göstergeleri

Nermin ÖZTÜRK                                               Hizmet Göstergeleri

Raşit Zafer MEĞRİLİ                                         Klinik Göstergeler

Tarık SAYLAN                                                     Klinik Göstergeler

Tuğçe AKDEMİR                                                Hizmet Göstergeleri

İffet Gökçe BAYRAKTAR                                    Hizmet Göstergeleri

 

VERİMLİLİK YERİNDE DEĞERLENDİRME BÖLÜM SORUMLULARI

Saliha VEYİSOĞLU                                          Poliklinik Hizmetleri

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                            Genel Değerlendirme

Sedat DELİKKAYA                                             Muhasebe ve Bütçe

Erkan ADIGÜZEL                                              Görüntüleme Hizmetleri

Ergün ALTINYUVA                                             Diş Protez Laboratuvarı

Nermin ÖZTÜRK                                              Sterilizasyon Hizmetleri

Özge AKKAYA AYDIN                                        Medikal Depo, Eczacılık Hizmetleri

Sinan POLAT                                                     Teknik Hizmetler

Saim AYDIN                                                        Klinik Mühendislik

Mine ŞIK                                                              Biyomedikal Depo

Yasemin AKPINAR                                            Ayniyat Depo(sarf), Ayniyat Depo(Demirbaş)

 

SORUMLULAR

Saim AYDIN                                                       Tıbbi Aygıtların Saklanması Sorumlusu, Materyovijilans Sorumlusu

Tuğçe AKDEMİR                                              Memnuniyet Anketleri Sorumlusu-Çalışan

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                           Memnuniyet Anketleri Sorumlusu (Çalışan-Hasta)

Tuğçe AKDEMİR                                             Hasta ve Çalışan Bilgilendirme Panoları Kontrolü

Elif BULUT                                                        El Hijyeni Gözlem Sorumlusu

 

GENEL UYUM EĞİTİM SORUMLULARI

Ebru Zeynep SARAÇOĞLU                           Kalite ve Verimlilik Uygulamaları/İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Sedat DELİKKAYA                                         Afetlerde Sağlık Hizmetleri/ Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri (Demirbaş ve Tıbbi Cihaz)

Elif BULUT                                                          Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni/ Kurum Yapısı ve İşleyişi

Hülya UYSAL                                                      Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları, Hastaneye Ulaşım ve İletişim Bilgileri/ Hastaneye ulaşım, izin ve nöbet esasları

Nermin ÖZTÜRK                                               Atık Yönetimi

Tarık SAYLAN                                                    HBYS

Erkan ADIGÜZEL                                             Radyolojiden Korunma

Duygu GÖY                                                        Etik ve Hasta Hakları

Tuğçe AKDEMİR                                               Çalışan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği

İffet Gökçe BAYRAKTAR                                   Hizmet içi eğitimlere ve uzaktan eğitimlere erişim

                              

BÖLÜM UYUMU EĞİTİM SORUMLULARI

Kalite ve Verimlilik Birimi                           Ebru Zeynep SARAÇOĞLU

Hastane Diş Hekimleri                               Oğuzhan Mustafa KAYGUSUZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi                     Tuğçe AKDEMİR

Ayniyat Depo Birimi                                      Yasemin AKPINAR

Özlük Birimi                                                   Hülya UYSAL

Eğitim Birimi                                                  İffet Gökçe BAYRAKTAR

Enfeksiyon Birimi                                          Elif BULUT

Sterilizasyon Ünitesi                                    Nermin ÖZTÜRK

Röntgen Birimi                                              Erkan ADIGÜZEL

Maaş Birimi                                                   Hatice DEMİR

Hastane Güvenlik Birimi                             Ahmet KAYIKÇI

Hasta Hakları Birimi                                     Duygu GÖY

Santral Birimi                                                Rukiye KARABULUT

Tıbbi Sarf Depo Birimi                                 Sibel GÖKALP

Gelir Tahakkuk Birimi                                  Ayşe ŞİMŞEK

Arşiv Birimi                                                    Gözde YAVUZ

Satın Alma Birimi                                          Fevzi Can ALTINOK

Gider Tahakkuk Birimi                                 Ergün ALTINYUVA

Teknik Servis Birimi                                      Sinan POLAT

Biyomedikal Birimi                                       Saim AYDIN

İstatistik ve MHRS Birimi                            Raşit Zafer Meğrili

Bilgi İşlem Birimi                                           Tarık SAYLAN

Hastane Temizlik Hizmetleri                      Hüseyin ERZEN

Hastane Hasta Kayıt Hizmetleri                 Esma ATEŞ

Hastane Diş Klinik Hizmetleri                      Erkan ŞİMŞEK